R-gate Systems AB

Vill du minska din energikostnad med upptill 98 % vid luftutbytet mellan varm och kalluft?

R-gate systems AB är ett ungt innovativt företag som utvecklar, tillverkar, säljer och monterar en unik luftridå för industri, distribution och butik för en säkrad kylkedja   

Säkrad kylkedja med vår luftridå

Luftridå R-gate

R-gate systemet har utvecklats under ca 10 år i Tyskland och finns idag som luftridå i bland annat livsmedelsproduktion för att förhindra utbyte mellan varm- och kalluft. Tanken bakom utvecklingen av systemet är att komprimera luften på ett sådant sätt att luftstrålen går att styra och därigenom en säkrad kylkedja genom en ”osynlig dörr”.

Luftridå T-gate

En ny luftridå för mindre dörrar, T-gate kommer att lanseras under vintern 2020-2021. T-gate systemet kommer också att finnas tillgänglig för kyltransporter inom bland annat livsmedelsindustrin. Luftridåsystemet bygger på samma teknik som R-gate, men har anpassats till att passa in i storlek för mindre entréer, palltransporter i automatlager, transporter samt kylkedja för frys och kyl. Minska din energiförbrukning genom en säkrad kylkedja.

Kontakta oss