Säkrad kylkedja för frys och kylrum

T-gate som luftridå vid olika temperaturer för kyllager

T-gate och R-gate systemen är framtagna för att säkerställa en bevarad kylkedja, hela vägen från produktion till distribution av livsmedel.

Första anläggningen är under projektering och skall byggas för Martin & Servera i Norrköping. Luftridå T-gate skall installeras i 9 olika genomföringar för pallhantering på ett automatlager. Maskinerna injusteras efter förutsättningar som övertryck-undertryck vid respektive genomgång. Varje maskin har en individuell styrning av luftflöde för att optimera dess effekt och bidra till en bevarad kylkedja.

Säkrad kylkedja med luftridå T-gate

Inga mer plastridåer som är otympliga, hindrande och smutsiga. Du kan även minska din energiförbrukning, miljöpåverkan och matsvinn genom en säkert bevarad kylkedja.  Luftridåsystemet bygger på minimalt underhåll och driftkostnader så att du kan fokusera på annat. Inga filterbyten krävs och rengöring utförs efter behov. Se till att investera i ett luftridåsystem för ditt frys- och kylrum, det ger en snabb återbetalning på investeringen.

Montering av luftridå T-gate/R-gate för frys- och kylrum för att se till att kylkedjan hålls bevarad
Montering av luftridå T-gate/R-gate för frys- och kylrum för att se till att kylkedjan hålls bevarad
Bild: galleri/luftrida-kylkedja-kylrum-3.jpg
Bild: galleri/luftrida-kylkedja-kylrum-4.jpg
Bild: galleri/luftrida-kylkedja-kylrum-5.png
Nytt montage av luftridå i Strägnäs. R-gate skall stoppa varm- och kallras när portarna öppnas
Nytt montage av luftridå i Strägnäs. R-gate skall stoppa varm- och kallras när portarna öppnas
Enkel montage för mindre genomföranden mellan kylda utrymmen då är T-gate den perfekta lösningen
Enkel montage för mindre genomföranden mellan kylda utrymmen då är T-gate den perfekta lösningen
Bild: galleri/luftrida-kylkedja-kylrum-6.jpg