Miljöpåverkan

T-gate som luftridå vid olika temperaturer för kyllager.

T-gate och R-gate är framtagna som en del av kylkedjan från produktion av livsmedel till distribution. 

Maskinerna injusteras efter förutsättningar som övertryck-undertryck vid respektive genomgång.  Varje maskin har en individuell styrning av luftflöde för att optimera dess effekt.

Samtliga produkter som R-gate systems tillverkar, tillverkas med återvinningsbart fokus samt med minsta möjliga miljöpåverkan. Målet är att kunderna skall få en installation som minskar deras miljöpåverkan i form av:

  • Minimal energiförbrukning hos kund.
  • Minskat matsvinn.
  • Säkrare hantering av matvaror i kylkedjan.
  • Effektivare hantering i logistik processen.
  • Kunderna får en ekonomisk och miljömässig fördel med produkter från R-gate systems.
  • Produkter som tillverkas miljömässigt.
  • Produkter som är anpassade till den specifika kundens behov.
  • Ett effektivt system från produktion till ”dörr”

R-gate systems arbetar för de uppsatta Globala målen 2030

Länk: https://www.globalgoals.org

Miljöpåverkan - T-gate som luftridå vid olika temperaturer är framtagna som en del av kylkedjan