Luftridå T-gate

Vad är T-gate? En framtidsprodukt för att säkra kylkedjan inom livsmedelsindustrin eller bara säkra luftutbytet vid en mindre dörr

R-gate systems fortsätter sin utveckling av produkter baserad på kundönskemål. Luftridå T-gate är ytterligare ett steg mot en bättre miljö genom en säkrad kylkedja för mindre dörrar.

T-gate systemet kommer också att finnas tillgänglig för kyltransporter inom bl.a. livsmedelsindustrin. Systemet bygger på samma teknik som R-gate systemet, men har anpassats till att passa in i storlek för mindre entréer, pallstransporter i automatlager, frys/kyl transporter etc.

T-gate systemet har utvecklats tillsammans med Energimyndigheten under 2 år och är nu klart för produktion. 

Systemet bygger på 24 Volt för kyltransporter och 220 Volt för fast installation i industri och butik. T-gate klarar temperaturer från -25 grader till +40 grader. 

Tillverkning sker på samma sätt som R-gate systemet byggs i Sverige på ett förnybart sätt med miljövänliga material. R-gate systems samtliga leverantörer arbetar mot uppsatta klimatmål och återvinner allt ”spill” i sina processer. R-gate systems värnar om att företaget arbetar miljövänligt i hela produktionskedjan.

T-gate byggs i ett modulsystem vilket gör att man enkelt kan anpassa storlek av luftridå efter behov och anpassningsområde.

Minskad din energiförbrukning genom säkrad kylkedja

Företagets mål är att verka för minskad energiförbrukning samt motverka matsvinn genom en säkrad kylkedja från produktion, distribution till butik. 

Båda systemen baseras på en kundanpassning för at uppnå maximal effektivitet med energibesparing i fokus. Systemen går att anpassa utifrån kundspecifika behov.

Genom att implementera luftridå R-gate och T-gate i ett system kommer energiförbrukningen kraftigt minska för såväl livsmedeltillverkare, transportörer och fastighetsägare.

Båda systemen bygger på minimalt underhåll (ingen service under livslängden) endast eventuell rengöring vid behov. Inga filterbyten eller andra komponenter som kräver underhåll. 

Systemen är så kallat ”stand alone” system dvs. systemen är inte beroende av andra system som måste implementeras eller måste fungera för att R-gate eller T-gate skall fungera. R-gate och T-gate systemen arbetar oberoende av andra system och därigenom bidrar till att säkerställa sin funktion.

Efter montage och injustering kommer systemet att verka utan extern tillsyn eller andra kostbara efterarbeten. Systemen bygger på att vara ”servicefria” och kräver endast rengöring i smutsig miljö.

R-gate och T-gate är inte bara ett effektivt system för att hindra luftutbyte, mellan olika temperaturzoner utan också ett lönsamt system med mycket snabb återbetalning på investeringen. Samtidigt som det bidrar till minskad miljöpåverkan genom en bevarad kylkedja och extremt låga driftkostnader.

Skillnad i temperatur med och utan luftridå T-Gate
Skillnad i temperatur med och utan luftridå T-Gate
Säkrad kylkedja
Säkrad kylkedja