Luftridå R-gate

Vill du minska din energikostnad med upptill 98 % vid luftutbytet mellan varm och kalluft?

R-gate systems AB är ett ungt innovativt företag som utvecklar, tillverkar, säljer och monterar ett unikt luftridåsystem för säkrad kylkedja inom industri, distribution och butik. Företagets målgrupper är:

  • Produktion, distribution och butik inom livsmedelsbranschen.
  • Dagligvarubutiker, Handelsbutiker, Gallerier mm

R-gate systems AB har utvecklat en unik luftridå med mycket hög effektivitetsgrad och låg energiförbrukning. Tanken bakom utvecklingen av luftridåsystemet är att komprimera luften på ett sådant sätt att luftstrålen går att styra och därigenom bilda en ”osynlig dörr” för en säkrad kylkedja. Samtliga befintliga system på marknaden har en relativt hög energikostnad och fungerar bara under vinterhalvåret då man tillför extern värme via systemen.

Säkrad kylkedja med låg energiförbrukning

R-gate systems AB har utvecklat ett system som endast använder lokalernas befintliga luft och komprimerar denna till en luftstråle. Vår luftridå bygger på extremt låg energiförbrukning. Exempelvis så förbrukar alla nuvarande system mycket energi, allt från 9 KWh till 30-40 KWh. Många entréer har dessutom flera luftridåer och kan förbruka upp emot 80kWh per entré.

R-gates innovativa lösning gör det möjligt att minska energiförbrukning avsevärt. En monterad R-gate för en normal entré i butik, d.v.s. skjutdörrar öppningsbredd ca 1,8 meter har en max förbrukning på 0,4 kWh. 
 
Energikostnadsbesparingen ökar dessutom om lokalerna har kyla under sommaren då R-gate systemet även hindrar den varma luften från att komma in i lokalerna. Kostnaden för att tillverka kyla jämfört med värme är ca 4 gånger högre.

Systemet påverkar hela fastighetens energiförbrukning då den i första hand stoppar luftutbytet mellan olika temperaturzoner effektivt och dessutom endast använder 2-4% av den energi som andra system behöver. R-gate ger en avsevärd energibesparing jämfört med andra system på 96-98%.